Turné i Tyskland 2012

Turné i Tyskland våren 2012

I pinsen gikk turen til Berlin, hvor vi var blitt bedt om å synge nordiske toner. Det programmet var som følger:


Henning Sommero: Magnificat

Lars-Erik Larsson: Förklädd gud


Konsertene ble holdt i Berlin og i Hamburg på følgende datoer:

25. mai:  Berlin, kl. 20:00

26. mai: Hamburg, kl. 20:00