2015

2015

26. april

Koret synger på konfirmantgudstjeneste i Nordlandet kirke

3. mai

Koret synger på konfirmantgudstjeneste i Nordlandet kirke

19. mai

"Klangturneen"

Koret deltar i konsert med Edvard Hoem, Jorun Marie Kvernberg og Dag-filip Roaldsnes

22.-25. mai

Tur til Härnösand

Konsert i Härnösand domkirke kirke

12. september

Konsert i Molde domkirke

13. september

Åpningskonsert KKKK-festivalen i Kirkelandet kirke

20. september

Festivalgudstjeneste i Nordlandet kirke

1. november

Koret deltar i Allehelgensdags gudstjeneste i Nordlandet kirke

28. november

Messias i Lademoen kirke

29. november

Messias i Nordlandet kirke

25. desember

Koret deltar under gudstjeneste med julesanger

26. desember

Koret synger julesanger på Bergan sykehjem