Nordlandet kirke 100 år

Nordlandet kirke 100 år

Kristiansund kammerkor deltok i jubileumsgudstjenesten for Nordlandet kirkes 100 års jubileum 14. desember 2014.


Koret framførte

Glory To God, fra Messias av CF Händel

Gloria av J. Haydn

Den fattige Gud av E. Hoem/H. Sommero

Credo av J. Hayden

Halleluja fra Messias av CF Händel

Sanctus av J. Haydn

Benedictus og Agnus Dei med solist Sigrid Vetleseter Bøe

Amen fra Messias av CF Händel